Choose language:

Cisco Access Control Server

Uwierzytelnianie to jedno z najtrudniejszych zadań w tworzeniu systemów bezpieczeństwa. Proces ten ma na celu potwierdzenie tożsamości osoby, komputera lub innego urządzenia, umożliwiając lub blokując mu dostęp do określonych zasobów w sieci. Wykorzystywane systemy mogą bazować na uwierzytelnianiu na podstawie loginu i hasła, wykorzystując klucze, certyfikaty lub tokeny. Jednym z elementów procesu uwierzytelniania są serwery uwierzytelniające, które pełnią bazę centrali, w której sprawdzana jest tożsamość. Dostęp do określonej usługi sieciowej jest wówczas możliwy po podaniu określonych cech identyfikacyjnych (np. nazwa użytkownika i hasło, klucze, tokeny etc) i przyznaniu przez serwer praw dostępu po pozytywnej weryfikacji.
W ramach systemów uwierzytelniających proponujemy klientom Cisco ACS – serwer do bezpiecznej kontroli dostępu Cisco Secure Access Control.


Funkcjonalność CISCO ACS pozwala na obniżenie kosztów, zwiększenie produktywności administratorów sieci oraz wzmocnienie zabezpieczeń przedsiębiorstwa poprzez ścisłą integrację mechanizmów zarządzania użytkownikami we wszystkich aplikacjach i w całej sieci.

Więcej informacji na stronach CISCO.

Copyright © 2008 by DOTCOM