Jesteś w dziale:
 • Home
 • O nas
 • O firmie
 • Wydarzenia
 • Choose language:

  CRM: Projekt współfinansowany ze środków UE


   

   

   

   dla rozwoju Mazowsza                        

   

   

  W dniu 7 paździenika 2010 r. została podpisana Umowę pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, a DOTCOM Sp. z o.o. o dofinansowanie projektu: "Wdrożenie systemu CRM/ERP na potrzeby firmy DOTCOM". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.
  Firma wdrożyła system informatyczny do zarządzania przedsiębiorstwem ERP ze szczególnym uwzględnieniem modułu CRM (zarądzania relacjami z klientami). Celem realizacji projektu jest usprawnienie i przeniesienie aktualnych procesów bizniesowych i sprzedażowych do jednolitego systemu informatycznego.

  Poziom dofinansowania z EFRR: 51%

  Poziom dofinansowania ze środków budżetu państwa: 9%

  Inwestycja zrealizowana została w okresie: 15.04.2009 r. - 26.08.2010 r.

  Beneficjent: DOTCOM Sp. z o.o.

   

   

   

  Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
  znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

   

  Copyright © 2008 by DOTCOM