Unigy - telefoniczny system dealerski
System konsol dealerskich dedykowanych dla dealing room’ów produkcji amerykańskiej firmy IPC
Szczegóły rozwiązania
WEY Distribution Platform - Sprzętowa Platforma Integrująca
Sprzętowa Platforma Integrująca produkcji szwajcarskiej firmy WEYTEC dedykowana dla sterowni, centrów dyspozytorskich, centrów zarządzania kryzysowego nadzoru, monitoringu, zarządzania i kontroli ruchu
Dedykowane rozwiązania
Previous slide
Next slide

Misja

Profesjonalne i innowacyjne zaprojektowanie, wdrożenie oraz serwis rozwiązań „szytych na miarę” Klienta.

Wizja

Nigdy nie stracić z oczu potrzeb Klienta i świadczyć najwyższej jakości usługi dopasowane i wypracowane przy naszym udziale. Chcemy by nasza jakość była rozpoznawalna zarówno w sektorze finansowym poprzez ofertę specjalistycznych rozwiązań, w branży budowlanej poprzez projektowanie i wykonawstwo instalacji teletechnicznych, oraz na rynku telekomunikacyjnym.

Dla szeregu naszych Klientów jesteśmy już Partnerem, a dla przyszłych chcemy być Parterem, który wdraża rozwiązania ułatwiające pracę i usprawnia działanie firmy.

Wartości

quality-assurance

Jakość

Jako wypełnienie w 100% zawartych wobec Klientów zobowiązań.

Elastyczność

Indywidualne podejście do potrzeb każdego Klienta zgodnie z zasadą, że to Klient przedstawia swoje potrzeby a my określamy środki, technologie, metody i procedury prowadzące do ich realizacji.

Otwartość

Poszukiwanie szans i przestrzeni we współpracy z Partnerami i Klientami w myśl zasady, że nawet z konkurencją można współtworzyć a Klient ma prawo do indywidualnego potraktowania.

Profesjonalizm

Wysokie kompetencje i poziom wyszkolenia personelu, stałe podnoszenie poziomu wiedzy wszystkich bez wyjątku pracowników.

chart

Rozwój

Stałe poszukiwanie nowych produktów i usług, wdrażanie instalacji pilotażowych i testowych w myśl zasady, że już same poszukiwania są zyskiem - powiększają potencjał wiedzy, jakim dysponujemy.

process

Wewnętrzna kontrola

Na każdym stanowisku zgodnie z zasadą, że powinniśmy stawiać sobie wymagania wyższe niż oczekuje od nas Klient.