Unigy - telefoniczny system dealerski
System konsol dealerskich dedykowanych dla dealing room’ów produkcji amerykańskiej firmy IPC
Szczegóły rozwiązania
WEY Distribution Platform - Sprzętowa Platforma Integrująca
Sprzętowa Platforma Integrująca produkcji szwajcarskiej firmy WEYTEC dedykowana dla sterowni, centrów dyspozytorskich, centrów zarządzania kryzysowego nadzoru, monitoringu, zarządzania i kontroli ruchu
Dedykowane rozwiązania
Previous slide
Next slide

Nasze realizacje

Jesteśmy ważnym ogniwem

Większość łączy brokerskich w Polsce, zarówno w relacjach krajowych jak międzynarodowych, realizowana jest przy udziale DOTCOM. Urządzenia końcowe naszej sieci są zainstalowane w bankach oraz firmach brokerskich, np.: PKO BP, Santander, Pekao SA, IFS i wiele innych.