Unigy - telefoniczny system dealerski
System konsol dealerskich dedykowanych dla dealing room’ów produkcji amerykańskiej firmy IPC
Szczegóły rozwiązania
WEY Distribution Platform - Sprzętowa Platforma Integrująca
Sprzętowa Platforma Integrująca produkcji szwajcarskiej firmy WEYTEC dedykowana dla sterowni, centrów dyspozytorskich, centrów zarządzania kryzysowego nadzoru, monitoringu, zarządzania i kontroli ruchu
Dedykowane rozwiązania
Previous slide
Next slide

Nasze realizacje

Niektóre z projektów

Stadion Legii Warszawa:

  • projekt, realizacja oraz serwis Systemu monitoringu wizyjnego CCTV,
  • 141 kamer, 10 stacji roboczych, 9 serwerów rejestrujących, 10 switch’y CISCO.

system spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej.

Stadion Legii Warszawa

Hala Widowiskowo Sportowa w Częstochowie:

  • projekt oraz realizacja Systemu monitoringu wizyjnego CCTV,
  • 118 kamer, 6 stacji roboczych, 7 serwerów rejestrujących, 7 switch’y CISCO.

system spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej

Hala Widowiskowo Sportowa w Częstochowie:

Stadion miejskim w Białymstoku:

projekt oraz nadzór autorski nad realizacją Systemu monitoringu wizyjnego CCTV, spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej

Grójeckie Centrum Logistyczne:

projekt i realizacja systemów niskoprądowych dla centrum logistycznego w Grójcu (CCTV, LAN, WIFi, SSWiN, SKD, łącze telefoniczne z centralą telefoniczną i telefonami, system parkingowy). Dostarczone systemy obsługuje 10 switch’y CISCO.

Grójeckie Centrum Logistyczne:

Hala przemysłowa:

Projekt i realizacja systemów niskoprądowych dla sortowni owoców Raj-Fruit Sp. z o.o. (CCTV, LAN, WiFi, SSWiN, centrala telefoniczna z telefonami, dostarczenie urządzeń biurowych)

Hala przemysłowa

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi:

Projekt i realizacja systemu monitoringu wizyjnego. Zainstalowany system jest oparty o profesjonalne urządzenia i oprogramowanie. Dla GOŚ opracowaliśmy też koncepcję systemu monitoringu zgodnego z wymaganiami planowanego „Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów” oraz zapisami Ustawy z dn. 20 lipca 2018 poz. 1592

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi:=

Budynek biurowy w Warszawie:

Projekt i realizacja systemów niskoprądowych: systemu BMS, monitoringu CCTV, Systemu Kontroli Dostępu. Dostarczenie sprzętu i instalacja oraz okresowy serwis urządzeń