Unigy - telefoniczny system dealerski
System konsol dealerskich dedykowanych dla dealing room’ów produkcji amerykańskiej firmy IPC
Szczegóły rozwiązania
WEY Distribution Platform - Sprzętowa Platforma Integrująca
Sprzętowa Platforma Integrująca produkcji szwajcarskiej firmy WEYTEC dedykowana dla sterowni, centrów dyspozytorskich, centrów zarządzania kryzysowego nadzoru, monitoringu, zarządzania i kontroli ruchu
Dedykowane rozwiązania
Previous slide
Next slide

Sprzętowa Platforma Integrująca

Wey Distribution Platform – Sprzętowa Platforma Integrująca

WEY Distribution Platform (WDP) to rozwiązanie dedykowane dla Deealing Room’ów, skoncentrowane na ułatwieniu pracy użytkowników, usprawnieniu współpracy pomiędzy użytkownikami, zwiększeniu efektywności i wydajności pracy oraz zmniejszeniu kosztów operacyjnych.

Rozwiązanie jest dedykowane do zastosowań, w których użytkownicy wymagają dostępu do wielu komputerów oraz wymagają zobrazowania systemów komputerowych na wielomonitorowych stanowiskach pracy.

Najważniejsze cechy systemu WDP
Najważniejsze cechy systemu WDP

Najważniejsze cechy systemu WDP

 • Obsługa nielimitowanej ilości komputerów (zgodnie z nadanymi uprawnieniami) przy użyciu pojedynczej myszy i klawiatury, włącznie ze specjalizowanymi serwisami takimi jak Bloomberg czy Reuters FXT
 • Nielimitowana ilość stanowisk użytkowników oraz ilość monitorów na stanowiskach
 • Organizacja wyświetlania
  Dowolna i dynamicznie zmieniana organizacja wyświetlania obrazów komputerów na monitorach stanowiska. Umożliwia wyświetlenie wszystkich komputerów na ograniczonej ilości monitorów stanowiska.
 • Wyniesienie komputerów
  Wszystkie komputery wyniesione z dealing room’u do dowolnie odległej serwerowni
 • Free seating – użytkownik loguje się do systemu na dowolnym stanowisku i otrzymuje dostęp do wszystkich komputerów zgodnie z nadanymi uprawnieniami
 • Współdzielenie dowolnych komputerów pomiędzy dowolnymi użytkownikami
 • Klawiatura Smart Touch z ekranem dotykowym zapewnia intuicyjne i szybkie przełączanie pomiędzy komputerami oraz widokami komputerów na ekranach stanowiska (możliwość ręcznego wskazania komputera i ekranu, na którym jego obraz ma być wyświetlony lub poprzez wstępnie predefiniowane widoki wybierane jednym dotknięciem ekranu klawiatury)
 • Mouse Switching
  Przełączanie pomiędzy komputerami za pomocą ruchów myszy
 • Copy – Paste
  Łatwe kopiowanie danych pomiędzy komputerami na zasadzie copy-paste (np. dane rynkowe z komputera Bloomberg do arkusza kalkulacyjnego na komputerze osobistym)
 • Smart Visual – możliwość podzielenia jednego monitora nawet na 6 wirtualnych ekranów traktowanych jako osobne wirtualne monitory oraz obsługa ścian wideo

Najważniejsze korzyści z zastosowania platformy WDP

 • Redukcja kosztów licencji oprogramowania i danych rynkowych dzięki współdzieleniu komputerów
 • Redukcja kosztów i ułatwienie utrzymania infrastruktury dzięki wyniesieniu komputerów do pomieszczenia technicznego
 • Łatwa i szybka reorganizacja pracy zespołów. Zmiana stanowiska pracy nie wymaga przenoszenia sprzętu (komputerów, monitorów). Użytkownik logując się do systemu na dowolnym stanowisku otrzymuje dostęp do wszystkich komputerów zgodnie z indywidualnie nadanymi uprawnieniami.
 • Wzrost produktywności i efektywności: na ograniczonej ilości monitorów użytkownik wyświetla tylko te komputery, których w danej chwili potrzebuje
 • Poprawa ergonomii i komfortu pracy użytkowników: brak szumu i ciepła wydzielanego przez komputery, więcej miejsca na stanowisku pracy, mniej kabli.
 • Zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa biznesowego: w przypadku awarii komputera, pula rezerwowych komputerów umożliwia szybkie przełączenie na komputer zapasowy, organizacja ośrodków zapasowych (zarówno dla dealing room’u jak i dla serwerowni)
Najważniejsze korzyści z zastosowania platformy WDP

Architektura systemu WDP

Komputery wynoszone są ze stanowisk użytkowników do dowolnie odległej serwerowni.

Sygnały interfejsowe komputerów (audio, wideo, USB, PS2, RS232) przenoszone są do stanowisk użytkowników poprzez sieć IP:

 • Po stronie komputerów sygnały interfejsowe przekształcane są w strumień IP przy wykorzystaniu urządzeń zwanych Transmiterami
 • Po stronie stanowisk użytkowników urządzenia zwane Receiverami odtwarzają sygnały interfejsowe komputerów ze strumieni IP.

Na komputerach nie są instalowane żadne dodatkowe sterowniki lub oprogramowanie.

Każde stanowisko użytkownika wyposażone jest w klawiaturę Smart Touch, której najważniejsze funkcje to:

 • Funkcja standardowej klawiatury
 • Organizacja wyświetlania obrazów na monitorach stanowiska
 • Przełączanie pomiędzy komputerami
 • Wyświetlacz klawiatury może być użyty jako dodatkowy ekran stanowiska (może wyświetlić obrazy nawet dwóch komputerów jednocześnie)
 • Funkcje systemu WDP (np. logowanie, zmiana ról użytkownika i wiele innych)
 • Dodatkowe programowane funkcje

Klawiatura Smart Touch jest wyposażona w:

 • Dotykowy wielofunkcyjny ekran 10”
 • Programowane klawisze sprzętowe
 • Opcjonalne zestawy klawiszy (na zdjęciu obok, w lewym i prawym górnym rogu klawiatury zestawy klawiszy do obsługi Reueters FXT oraz Bloomberg)
 • Wbudowane głośniki
 • Czujniki ruchu i oświetlenia
 • Wymienny główny moduł klawiatury
 • Interfejsy: serial, USB, audio, Ethernet

Materiały dodatkowe

Broszury

Wideo

Optymalizacja stanowiska cz. I (2 min)
Optymalizacja stanowiska cz. II (2 min)
Ściana wideo (2,5 min)
Osobista ściana wideo (2,5 min)
WDP (2 min)
Smart Touch (2,5 min)
Smart Visual (2 min)